โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ตั้ง: 70 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์โทรศัพท์: 063-117-7899, 033-599-557, 033-599-558
เบอร์โทรสาร: 033-599-558
E-mail: bpkhome@dep.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/bpkhome/

  • Today: 1529
  • Total: 83.660