โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ตั้ง: 78/15 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์: 02-583-4246, 02-583-4522
เบอร์โทรสาร: 02-583-4246 ต่อ 155
E-mail: rachawadeeying@dep.go.th
เว็บไซต์: http://www.rachawadeeforgirl.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/rachawadeeying

  • Today: 1539
  • Total: 83.670