โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 78/9 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์: 02-583-6815 , 081-919-0856
เบอร์โทรสาร: 02-583-4000
E-mail: fuengfah@dep.go.th
เว็บไซต์: http://www.fuengfah.com

  • Today: 1532
  • Total: 83.663