โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 50 หมู่ 7 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์: 02-4625008 , 081-9060385
เบอร์โทรสาร: 02-4625008 , 02-4626636
E-mail: rehab-ppd@dep.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/ppadc.org/

  • Today: 1534
  • Total: 83.665