โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายงานการถอดบทเรียน องค์กรด้านคนพิการที่มีการบิหารจัดการองค์กรและการจัดบริการที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน

ประเภท : 
งานวิจัย
ภาพประกอบ: 

วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
ศุกร์, 21. มีนาคม 2014
แหล่งที่มา: 
สำนักนโยบายและวิชาการ กลุ่มวิจัยและวิชาการ

  • Today: 371
  • Total: 73.730