โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานกองเงินและบัญชี ส่วนการเงิน และส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริการการเงิน

สำนักงานธนานุเคราะห์ ขอนำส่งประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานกองเงินและบัญชี ส่วนการเงิน และส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริการการเงิน มาเพื่อประชาสัมพันธ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ และทางเว็บไซต์ www.pawn.co.th


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง