โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)

ประกาศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (คนพิการ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
1. (ปปง.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (คนพิการ)

  • Today: 886
  • Total: 84.545