โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน)


กรมสรรพากร รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร  จำนวน ๒ อัตรา 
รับสมัครระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 5 เมษายน 2561

ใบสมัครสอบคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค 11
บัตรประจำตัวสอบพนักงานราชการ สำนักงานสรรพากรภาค 11

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 
1. ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


  • Today: 449
  • Total: 81.572