โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ส่วนกลาง)

วันที่ประกาศ: 
15 กุมภาพันธ์ 2016
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1/2559  (หน่วยงาน) 
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 1438
  • Total: 79.800