โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒

วันที่ประกาศ: 
16 เมษายน 2015
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ครั้งที่ ๑
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 1397
  • Total: 79.760