โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศจากสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน 2 เรื่อง

1. ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติกร ฝ่ายอำนวยการ ลงวันที่ 10 มิ.ย.2565

2. ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี สถานธนานุเคราะห์ จังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 10 มิ.ย.2565

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง