โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (กำหนดการ)

วันที่ประกาศ: 
30 ธันวาคม 2014

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1   ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  และพนักงานขับรถยนต์

หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 1510
  • Total: 83.641