โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 (หน่วยงาน)

วันที่ประกาศ: 
1 สิงหาคม 2017
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 (หน่วยงาน)
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 1505
  • Total: 83.636