โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ประกาศ: 
23 มกราคม 2015
ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสรอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2558
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 023543388 ต่อ 143-144
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 1510
  • Total: 83.641