โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันที่ประกาศ: 
26 สิงหาคม 2016
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 1505
  • Total: 83.636