โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ประกาศ: 
3 มีนาคม 2016
ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล และพนักงานการเงินและบัญชี ปฎิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดระยอง 
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 25
  • Total: 81.710