โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 4

วันนี้ (22 ต.ค. 63) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางณฐอร  อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ผู้แทนเครือข่ายผู้ประกอบประเทศไทย ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน สป.พม. คณะเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารในสังกัด พก. และองค์กรคนพิการ เข้าร่วมการประชุม เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 4 โดยมีกิจกรรมการนำเสนอที่น่าสนใจประกอบด้วย การสรุปความสำเร็จของเครือข่ายฯ ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 โดยผู้แทนประเทศไทย มุมมองในการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ การนำเสนอรายงานประเทศจากสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ และการขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทอาเซียนที่จะสนับสนุนให้คนพิการในอาเซียนเป็นผู้ประกอบการที่สร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยเป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล

แกลเลอรี่


  • Today: 1012
  • Total: 84.669