โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร APCD ครั้งที่ 1

วันนี้ (17 มี.ค.63) เวลา 09.30 น. นางสาวอณิรา  ธินนท์ รองอธิบดี พก. ได้รับมอบหมายจาก อธิบดี พก. ร่วมประชุม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD) ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังรายงานการดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 ซึ่งประกอบไปด้วย ความร่วมมือระหว่าง APCD  และ JAIF เพื่อการพัฒนาบุคคลออทิสติก ธุรกิจของคนพิการ การฝึกอบรม รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง รวมถึงสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระและเท่าเทียม โดยมี ดร.เตช  บุนนาค ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก เป็นประธานการประชุม ณ ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก

 


  • Today: 776
  • Total: 79.148