โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก.ร่วม สวทช.หารือเตรียมการแข่งขัน GITC 2020

 

 

 

 

 

 

 วันนี้ (27 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. อธิบดี พก. มอบหมายผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพิจารณาเตรียมจัดการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2563 (GITC 2020) โดยหารือแนวทางการขอรับสนับสนุนการจัดแข่งขัน และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง พก. สวทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง WAR ROOM ชั้น 1 อาคาร 60 ปี พก.

 


  • Today: 469
  • Total: 81.592