โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก.ลงพื้นที่สำรวจชุมชนคนหูหนวกย่านพระราม 9

วันนี้ ( 8 พ.ค. 63) เวลา 10.00 น. นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของชุมชนคนหูหนวก บริเวณเลียบคลองมักกะสัน ถนนพระราม 9 เพื่อสอบถามข้อมูล เช่น ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ การศึกษาเป็นต้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ ร่วมกับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ  ไกรฤกษ์) ในวันที่ 9 พ.ค. ต่อไป

 


  • Today: 658
  • Total: 82.808