โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. คว้ารางวัลเพิ่มรางวัล วัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ด้านคนพิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. ที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เข้าร่วมรับรางวัลหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประชาชน พร้อมแสดงความยินดีกับผลงาน “รถเข็นอาบน้ำเด็กพิการซ้ำซ้อนที่มีภาวะเหยียดเกร็ง” ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) ได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับชมเชย ประเภทนวัตกรรมการบริการ และผลงาน “ล้างรถเสริมพลัง สร้างงานคนพิการ” ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย ได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับชมเชย ประเภทพัฒนาการบริการ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน อยู่ภายใต้สังกัด พก. กระทรวง พม. ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ประจำปี 2563 โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง พม. ให้เกียรติมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562


  • Today: 733
  • Total: 79.109