โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดการประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting for the Networkพก. จัดการประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting for the Network of Experts on Inclusive Entrepreneurship for A

 

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 3” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้งาน Thailand Social Expo 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมรูปแบบความร่วมมือของภาคเอกชนเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ การขยายเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนคนพิการ ในการเข้าสู่การมีงานทำอย่างมีประสิทธิภาพ และการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของภาคส่วนกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสู่การสร้างงานแก่คนพิการและคนด้อยโอกาสอย่างยั่งยืน โดยในช่วงท้ายการประชุมฯ ได้มีพิธีส่งมอบธงแก่เจ้าภาพในปี 2563 ซึ่งมีนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นผู้ส่งต่อธง พร้อมได้รับเกียรติจากนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมชมงานและกล่าวต้อนรับ รวมถึงให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา คณะกรรมการเครือข่ายฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการ และสถาบันการศึกษา จำนวน 60 คน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องจูปิเตอร์ 14 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 1387
  • Total: 79.750