โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดกิจกรรม “ส่งความสุข...ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร”

สถานที่: 
บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 60 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดกิจกรรม “ส่งความสุข...ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ซึ่งให้บริการและเสริมสร้างอาชีพแด่คนพิการ ได้แก่ ห้องสายด่วน 1479 เพื่อคนพิการทั้งมวล ร้านนวดคนตาบอด ร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คนพิการ ร้านกาแฟคนพิการ และลานดนตรี โดยจัดขึ้นภายใต้โครงการ “ของขวัญปีใหม่ ปี 2561 จากใจรัฐบาล” เพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่ให้คนพิการและทุกคนในสังคม พร้อมมีการเยี่ยมชมศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร พก. คนพิการ ผู้แทนองค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 500 คน

ภาพประกอบ: 


  • Today: 637
  • Total: 82.787