โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดแผนรับมือสถานการณ์ COVID - 19

วันนี้ (17 มี.ค. 63) เวลา 08.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งติดตามผลและแผนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ ครอบครัว และผู้ดูแลคนพิการที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยใช้กลไกของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในการเยี่ยมบ้านคนพิการเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม พร้อมมอบข้อสั่งการจาก รมว.พม. โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WAR ROOM) กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

 


  • Today: 158
  • Total: 73.520