โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จับมือ สธ. ขยายพื้นที่ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จครอบคลุมทุกภูมิภาค

วันนี้ (11 มี.ค. 63) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือขยายพื้นที่ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค 83 แห่ง ทั่วประเทศ ให้บริการตั้งแต่การเข้ารับสิทธิคนพิการ การออกบัตรประจำตัวคนพิการ การเปลี่ยนแปลงสิทธิรักษาพยาบาล และการแนะนำบริการสิทธิด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน รวดเร็ว โดยมีกรมการแพทย์ และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมหารือ ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

 


  • Today: 457
  • Total: 81.580