โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. นำคณะแพทย์วชิรพยาบาล ศึกษาดูงานด้านคนพิการ

 

 

 

วันนี้ (30 ม.ค. 63) เวลา 11.00 น. คณะแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อได้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะการดำเนิการช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิเด็ก สวัสดิการและการพัฒนาคนพิการ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ พก. ได้นำเยี่ยมชมศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ บ้านอยู่สบาย และร้าน 60 plus ศูนย์ฝึกอบรมคนพิการครบวงจร ของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD)

 

 

 

 

 

 


  • Today: 652
  • Total: 79.031