โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. บูรณาการและพัฒนาหลักสูตรด้านการศึกษาของคนพิการ

วันนี้ (27 มกราคม 2563) เวลา 13.00 น. พก. จัดประชุมบูรณาการขับเคลื่อนด้านการศึกษาของคนพิการ ในด้านการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ระบบการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของคนพิการ การจ้างงานหน่วยงานภาครัฐ พร้อมส่งเสริมให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยมีนางสาวอณิรา  ธินนท์ รองอธิบดี พก. เป็นประธาน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก.ร่วมประชุม

 

 

 

 

 


  • Today: 1510
  • Total: 83.641