โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมซักซ้อมการลงพื้นที่เยี่ยมเคสคนพิการ

วันนี้ (15 พ.ค. 63) เวลา 15.00 น. นางสาวอณิรา  ธินนท์ รองอธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการลงพื้นที่เยี่ยมเคสคนพิการ เพื่อทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนการลงพื้นที่ว่าเคสคนพิการ หรือกลุ่มเป้าหมาย มีความต้องการการช่วยเหลือในด้านใด และประสบปัญหาเรื่องใด ในช่วงที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

   • Today: 1389
  • Total: 79.752