โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ

วันนี้ (4 มี.ค.63) เวลา 09.00 น. พก. จัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ในประเด็นต่างๆ อาทิ มาตรการการป้องกัน COVID–19 การส่งเสริมการประกอบอาชีพเชิงสร้างสรรค์สำหรับคนพิการ การสำรวจเยี่ยมบ้านคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคมร่วมกับเครือข่าย อพม. การติดตามผลการเบิกจ่ายและแผนงบประมาณประจำปี 2563  โดยอธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา  ธินนท์ รองอธิบดี พก. เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. เข้าประชุม ณ ห้อง D.E.P. War Room ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

 


  • Today: 48
  • Total: 81.731