โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมทางไกล ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

วันนี้ (14 ม.ค. 64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. (Dep War Room) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (Zoom Meeting) ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ปีงบประมาณ 2564 สนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการให้แก่คนพิการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และการมอบป้ายสัญลักษณ์ให้กับสถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน (Accessibility) โดยมีผู้แทนศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุม
______________________________________
#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 633
  • Total: 79.012