โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 10 จังหวัด ภาคเหนือ ผ่านโปรแกรม zoom meeting

วันนี้ (24 ส.ค. 63) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี ชั้น 3 กรมประชาสงเคราะห์ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 10 จังหวัด เพื่อสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 10 จังหวัด เช่น ลำปาง เชียงใหม่ ตาก สุโขทัย น่าน เป็นต้น และพิจารณาการให้ความช่วยเหลือการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย และเตรียมเสนอโครงการเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุทุกภัยโดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านโปรแกรม zoom meeting โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

 


  • Today: 171
  • Total: 73.533