โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมแนวทางการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลคนพิการ (Big Data)

วันนี้ (12 มี.ค. 63) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมแนวทางการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลคนพิการ (Big Data) เพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 DEP WARROOM บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

 


  • Today: 456
  • Total: 81.579