โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ปิดประชุมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้านการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI)

วันนี้ (26 ธ.ค. 63) เวลา 12.00 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 121 ราย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2563 โดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นด้านอาชีพ AI Trainer สำหรับกลุ่มคนพิการ และทดสอบการทำงานด้านข้อมูลบนแพลทฟอร์มการทำงานจริง วิธีการทำงานผ่าน Data Labeling Platform และ Workforce Management Platform เพื่อคัดเลือกคนพิการที่ผ่านการทดสอบและมีศักยภาพ เข้าทำงานในตำแหน่ง AI Trainer ส่งเสริมให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ เลี้ยงชีพด้วยตนเอง โดยการอบรมฯ ดังกล่าวมีการฝึกภาคปฎิบัติ ในการลงแพลตฟอร์ม Labeling ของคนพิการทางการเห็น นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ที่ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับองค์ความรู้ และพัฒนาตนเองซึ่งจะบังเกิดผลที่ดีต่อการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตในสังคม
________________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 1389
  • Total: 79.752