โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ผส. หารือร่วม 3 เหล่าทัพ บูรณาการขับเคลื่อนปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปี 63

วันนี้ (24 ม.ค. 63) เวลา 09.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. หารือร่วมกับ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดี ผส. พร้อมผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ เพื่อร่วมหารือแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการของขวัญปีใหม่ พม. โดยพิจารณาจังหวัดนำร่องในการดำเนินการโครงการดังกล่าว แผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การจัดหน่วยบริการในพื้นที่ทั้งคนพิการและผู้สูงอายุ รวมถึงแผนการดำเนินงานตลอดทั้งปีงบประมาณ 2563 โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 10 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 


  • Today: 185
  • Total: 73.546