โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. พร้อมจิตอาสา ร่วมจัดทำหน้ากากผ้าและเจลล้างมือทำความสะอาดต้าน COVID-19

วันนี้ (9 มี.ค. 63) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมจัดทำหน้ากากผ้า (ทำจากผ้าโทเรและผ้าสาลู) และเจลล้างมือทำความสะอาด พร้อมฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และอาสาสมัคร ได้มีความรู้ในการทำหน้ากากผ้า และเจลล้างมือทำความสะอาด ไว้ใช้ป้องกันตนเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นช่องทางในการต่อยอดสู่การมีงานทำ และเพื่อร่วมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชน ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค 

ซึ่งนำโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดอบรมให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกัน ทั้งนี้ พก. ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 60 ปี พก. ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนมีนาคม 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย

 


  • Today: 457
  • Total: 81.580