โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. รับมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ประจำปี 2564

วันนี้ (9 พ.ย. 63) เวลา 15.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประจำปี 2564 ให้แก่คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวง พม. พร้อมด้วย นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 - 11 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน

นอกจากนี้ รองอธิบดี พก. ยังได้ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของส่วนราชการและเทียบเท่า ประจำปี 2564 และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 พร้อมร่วมแสดงความยินดีต่อหน่วยงานที่ได้รับมอบรางวัลที่เป็นเลิศจากสำนักงาน ก.พ.ร. ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

แกลเลอรี่


  • Today: 1510
  • Total: 83.641