โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมคณะ รมว.พม. ลงเยี่ยมคนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม จ. ราชบุรี

วันนี้ (7 ก.ค.63) เวลา 11.00 น. อธิบดี พก. มอบหมายนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ  และนางสาววริยาภรณ์ พรนพดล ผู้อำนวยการกองส่งสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดยนายจุติ  ไกรฤกษ์ รมว.พม. เพื่อเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และผู้ประสบภัย (ไฟไหม้บ้าน) ณ พื้นที่ หมู่ 18 อ.บ้านโป่ง  โดยพบคนพิการจำนวน 4 ราย ได้แก่ คนพิการ 2 ราย อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการครองชีพ  โดยจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือในเรื่องอาชีพและรายได้สำหรับคนพิการและครอบครัว และอีกหนึ่งรายประสบเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งทาง พก. และพอช. จะได้ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ  และรายที่ 4 ประสบปัญหาด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งจะได้ประสานและพิจารณาให้ความคุ้มครองในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการต่อไป

 


  • Today: 31
  • Total: 81.716