โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมงานเสวนาออนไลน์ Policy Innovation Exchange by Thailand Policy Lab

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติงาน ชช. กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเสวนาออนไลน์ Policy Innovation Exchange by Thailand Policy Lab เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับการออกนโยบาย กระบวนการการออกนโยบาย และการมีส่วนร่วมของรัฐบาลไทยบนเวทีโลก โดยมีผู้ร่วมอภิปราย คือผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติหลายฝ่ายที่มีความรู้เฉพาะด้าน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการเสวนาผ่านระบบ Zoom Meeting

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่