โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมนำตัวอย่างผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีฯ จัดแสดงให้นายกรัฐมนตรีรับชม เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรม Thailand Social Expo 2019

วันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมนำตัวอย่างผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยมาจัดแสดง อาทิ เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการแบบทั่วไป“EX Wheelchair” โมเดลบ้านคนพิการ และน้องน้ำใจ Chatbot ซึ่งเป็นระบบให้คำปรึกษาและบริการประชาชนแบบอัตโนมัติผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น มาจัดแสดงให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรม Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน – Partnership for Sustainability” โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นำชมผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีฯ ทั้งนี้ งานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 451
  • Total: 81.574