โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม "เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)" ครั้งที่ 4/2563

วันนี้ (16 ก.ย. 63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม "เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)" ครั้งที่ 4/2563 เพื่อร่วมพิจารณาผังการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม และการจัดทำโลโก้ "เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)" โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัดพม.) เป็นประธานการการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวง พม. ร่วมการประชุม

 


  • Today: 170
  • Total: 73.532