โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ ระบบหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ (21 ส.ค. 63) เวลา 13.00 น. ห้องประชุม 401 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการระบบหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบแผนการดำเนินงานระยะ 4 ปี ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ ในด้านสาธารณะสุขของคนพิการ โดยมี นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ เป็นประธานการประชุม

 

 


  • Today: 1510
  • Total: 83.641