โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมมาตรการช่วยเหลือ "แรงงานคนพิการ" ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันนี้ (17 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารสุขประพฤติ บางซื่อ กรุงเทพฯ   อธิบดี พก. มอบหมาย นางณฐอร  อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมประชุมกับ  คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือ "แรงงานคนพิการ" ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะ COVID-19 เพื่อให้ข้อมูล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อแนวทางป้องกันและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการมึงานทำของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี นายมณเฑียร  บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม

 


  • Today: 1407
  • Total: 79.770