โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมออนไลน์ Victims Assistance Experts Meetings ภายใต้กรอบอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

การประชุมครั้งนี้ นำโดย นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ซึ่งได้นำเสนอประเด็นการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุ่นระเบิดของประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้มีการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ครั้งที่ 18 นำโดย เลขาธิการสหประชาชาติ โดยมีผู้แทนจากรัฐภาคี เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ดังกล่าว

 

#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

 

แกลเลอรี่


  • Today: 475
  • Total: 81.598