โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูคนพิการจากภัยโควิด-19 ร่วมกับผู้นำองค์กรคนพิการ

วันนี้ (26  ม.ค. 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้การต้อนรับ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นำโดย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายกสมาคมคนพิการทุกประเภทความพิการ และผู้แทนองค์กรคนพิการ ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูคนพิการจากภัยโควิด-19 ระลอกใหม่ ในมิติการให้ความช่วยเหลือเยียวยา การส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะอาชีพ Upskill /Reskill เป็นต้น และมิติด้านสุขภาพ ได้แก่การเข้าถึงวัคซีน และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอ ร่วมกับสมาคมคนพิการที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ทั้งนี้ ภายหลังการหารือ อธิบดี พก. เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เอทานอลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้แทนสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป

แกลเลอรี่


  • Today: 709
  • Total: 82.857