โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุม ศปก. พม. ครั้งที่ 57/2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 57/2563 โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม พร้อมหน่วยงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศร่วมประชุมทางไกล Video Conference ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

______________________________

#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 471
  • Total: 81.594