โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมพิธีมอบโล่เด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะใน 3 จ.ชายแดนใต้ จากนายกรัฐมนตรี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เข้าร่วมในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้กับเด็กที่ผ่านการประกวดวาดภาพศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ที่จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ภายใต้หัวข้อ "พลังแห่งรัก" พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนเยาวชนและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัล โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. นำคณะเยาวชนเข้าพบนายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กระทรวง พม. เข้าร่วมในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

 


  • Today: 1490
  • Total: 83.623