โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมพิธีรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานต้นแบบ จากสภากาชาดไทย

วันนี้ (15 มิ.ย.63) เวลา 11.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ร่วมพิธีรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานต้นแบบ จากโครงการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ลดปัญหาการเดินติด การทรงตัว และเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดินให้ผู้สูงอายุ จากสภากาชาดไทย นำโดย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานในพิธีรับมอบฯ พร้อมด้วย อธิบดี ผส. และผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. เข้าร่วมในพิธี

 


  • Today: 173
  • Total: 73.535