โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมพิธีเปิด และส่งมอบ ”ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ”

วันนี้ (18 พ.ย. 63) เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมในพิธีเปิดและส่งมอบศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ. ผู้ช่วย ผบ.ตร. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล และผู้แทนบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมในพิธีเปิด และรับมอบศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลตำรวจ ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันปัญหาความรุนแรงของสังคม โดยเฉพาะกับเด็กและสตรี เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนควรให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จึงได้มอบทุนสนับสนุนเพื่อก่อสร้างปรับปรุง ”ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ” ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 1 โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อเป็นศูนย์บริการแบบครบวงจร (One Stop Crisis Center) แก่เด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงต่อไป  

แกลเลอรี่


  • Today: 754
  • Total: 82.901