โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมสัมมนา "แนวทางการเข้าถึง การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ"

วันนี้ (11 ก.ย. 63) เวลา 08.30 น. ณ ห้องพัชราวดี 1 - 2 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "แนวทางการเข้าถึง การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ" จัดโดย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งมีนางสาววริยาภรณ์  พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ร่วมสัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิ สวัสดิการและแนวทางการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรคนพิการที่สนใจร่วมเป็นหน่วยงานในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานคนพิการ และ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


  • Today: 45
  • Total: 81.729