โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมเปิดร้านกาแฟ APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe @ทำเนียบรัฐบาล ชูเป็นร้านต้นแบบธุรกิจของคนพิการ แบบ Universal Design Cafe

วันนี้ (7 ส.ค. 63) เวลา 09.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมในพิธีเปิดร้านกาแฟ APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe @ทำเนียบรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของตึกนารีสโมสร โดยคณะกรรมการสวัสดิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอนุญาตให้เปิดร้านกาแฟคนพิการเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมคนพิการที่เป็นรูปธรรม และเปลี่ยนคนพิการจากกลุ่มเปราะบางให้กลายเป็นพลังในสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนพิการ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (leave no one behind) และเป็นการอนุวัติการตามอนุสัญญาแห่งสหประชาติว่าด้วยสิทธิคนพิการ (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities : UNCRPD) ทั้งนี้ ร้านกาแฟดังกล่าวจะเป็นร้านต้นแบบธุรกิจของคนพิการที่มีคนพิการทุกประเภททำงานร่วมกันและมีการออกแบบ Universal Design Cafe เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงวัย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงร้านกาแฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด ในการนี้ เลขาธิการคณะกรรมธิการเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNESCAP) เป็นตัวแทนองค์การสหประชาชาติ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีเปิดร้านกาแฟคนพิการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการของรัฐบาลไทยในกรอบเวทีระหว่างประเทศด้วย

 


  • Today: 1407
  • Total: 79.770